Hoạt động chuyên môn

Thông báo thời gian thi Kiểm tra cuối kỳ 2 năm học 2023-2024

2024-04-22

Thực hiện theo Kế hoạch tháng 4/2024, trường Tiểu học Lê quang Sung thông báo thời gian tổ chức thi Kiểm tra cuối kỳ 2 năm học 2023-2024 như sau:

Chuyên đề Hoạt động trải nghiệm lớp 4

2024-04-21

Ngày 19/01/2024, trường Tiểu học Lê Quang Sung tổ chức chuyên đề Hoạt động trải nghiệm lớp 4

Tham gia Ngày hội Stem cấp Thành phố

2024-04-06

Ngày 06/4/2024, trường Tiểu học Lê Quang Sung đã tham gia Ngày hội STEM cấp tiểu học năm học 2023-2024.

Triển khai chuyên đề Stem lớp 2 cấp Trường

2024-01-19

Ngày 19/01/2024, trường Tiểu học Lê Quang Sung tổ chức chuyên đề Giáo dục STEM theo chủ đề. 

Rung chuông vàng Tiếng Anh

2024-01-07

Sáng ngày 07/01/2024, trường Tiểu học Lê Quang Sung tổ chức thi "Rung chuông vàng" dành cho các em học sinh lớp 5.

Hội thi chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

2023-11-04

Thực hiện Kế hoạch chuyên môn Tháng 11/2023, Chuyên môn trường Tiểu học Lê Quang Sung triển khai các cuộc thi chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11