Truyền thống nhà trường

 

 

Gương mặt điển hình qua các năm học:

Năm học 2019-2020:

Xuất sắc toàn diện Xuất sắc trong học tập 

Nguyễn Phi Khánh Lâm.

HS lớp 5/1

-Đạt giải Ba đồng đội nam môn Bóng bàn cấp Quận

-Đạt giải Nhất giao lưu môn Tiếng Việt cấp trường

Trần Hoàng Nguyên.

HS lớp 5/4

- Đạt giải Nhì phần mềm sáng tạo Tin học cấp Thành phố.

- Đạt giải Khuyến khích phần thi kiến thức chung Tin học cấp Thành phố

- Đạt giải Nhì giao lưu học sinh giỏi cấp trường

 

Năm học 2008-2009: Liên đội trưởng-Chỉ huy Đội giỏi cấp Thành phố

 

Em Lê Thị Sơn Ca (đứng giữa) đạt giải Nhất Hội thi "Phụ trách Sao giỏi cấp Thành phố năm 2008"