Dạy và học

Bài giảng E-learning năm học 2022-2023

2022-10-05

Chuyên môn Trường Tiểu học Lê Quang Sung công khai đường dẫn lưu trữ các bài giảng E-learning năm học 2022-2023

Video hướng dẫn Office 365 và Team

2021-08-29

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dung Office 365 và Team phục vụ cho giảng dạy-và hội họp, chuyên môn Lê Quang Sung đăng tải các Video sau: