Dạy và học

Ôn tập kiểm tra Học kỳ I năm học 2023-2024

2023-12-19

Để giúp các em học sinh nắm được kiến thức trọng tâm các môn học, Chuyên môn trường Tiểu học Lê Quang Sung chia sẽ các file dữ liệu sau:

Thư viện đề kiểm tra, bài giảng Elearning

2023-09-25

Nhằm giúp quý vị phụ huynh và các em học sinh định hướng được cấu trúc đề kiểm tra học kỳ, ôn luyện nội dung phù hợp với chương trình GDPT 2018; xem các bài giảng Elearning trường Tiểu học Lê Quang Sung giới thiệu đường link các đề thi như sau:

Bài giảng E-learning năm học 2022-2023

2022-10-05

Chuyên môn Trường Tiểu học Lê Quang Sung công khai đường dẫn lưu trữ các bài giảng E-learning năm học 2022-2023

Video hướng dẫn Office 365 và Team

2021-08-29

Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dung Office 365 và Team phục vụ cho giảng dạy-và hội họp, chuyên môn Lê Quang Sung đăng tải các Video sau: