Giáo viên - Cán bộ

BAN GIÁM HIỆU

Cô giáo: Phạm Thị Khanh

Hiệu trưởng

Cô giáo: Nguyễn Thị Cẩm Phương

Phó Hiệu trưởng

Thầy giáo: Ngô Xuân Chung

Phó Hiệu trưởng

                                          DANH SÁCH CÁC GIÁO VIÊN

Cô giáo: Lê Thị Thủy Chung

Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1

Cô giáo: Phạm Thị Hương

Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/2

Cô giáo:  Bùi Thị Quỳnh

Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/3

Cô giáo:  Nguyễn Thị Thu Hiền

Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/4

Cô giáo: Hồ Thị Quỳnh Anh

Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/5

Cô giáo: Nguyễn Thị Tuyết Nhi

Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/6

Cô giáo: Nguyễn Thị Thanh Phương

Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/1

Cô giáo: Hồ Thị Nga

Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/2

Cô giáo: Đoàn Thị Thư

Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/3

Cô giáo: Lê Thị Kiều Đình

Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/4

Cô giáo: Trương Thị Kim Loan

Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/5

Cô giáo:  Trịnh Thị Hạnh

Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/6

Cô giáo: Nguyễn Thị Thanh Hòa

Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/1

Cô giáo: Phạm Thị Vân Anh

Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/2

Cô giáo: Đặng Thanh Thu

Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/3

Cô giáo: Nông Thị Hải

Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/4

Cô giáo: Hoàng Thị Nga

Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/5

Cô giáo Trương Thị Hồng Thu

Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/6

Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc

Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/7

Cô giáo Tạ Thị Cúc Anh

Giáo viên chủ nhiệm lớp 4/1

Cô giáo Huỳnh Thị Tuyết Nhung

Giáo viên: Chủ nhiệm lớp 4/2

Cô giáo Đặng Thị Thùy Dung

Giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3

Cô giáo: Phạm Thị Thái

Giáo viên chủ nhiệm lớp 4/4

Cô giáo: Nguyễn Thị Kim Thi

Giáo viên chủ nhiệm lớp 4/5

Cô giáo Lê Thị Hồng My

Giáo viên chủ nhiệm lớp 4/6

Cô giáo Trần Thị Oanh Vũ

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5/1

Cô giáo: Nguyễn Thị Bích Hạnh

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5/2

Cô giáo Hồ THị Mỹ Thạnh

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5/3

Cô giáo Lê Thị Kim Hoàn

Giáo viên chủ nhiệm lớp 5/4

Cô giáo: Lê Thị Minh Thanh

Giáo viên văn hóa

Cô giáo Nguyễn Thị Minh Nguyệt

Giáo viên văn hóa

Cô giáo Võ Thị Như Vy

Giáo viên văn hóa

Cô giáo: Diệp Lê Trúc Mai

Giáo viên văn hóa

Cô giáo: Đỗ Thị Thuận

Giáo viên văn hóa

Cô giáo: Ngô Thị Bích Vân

Giáo viên Anh Văn

Thầy giáo: Đàm Thanh Châu

Giáo viên Anh văn

Cô giáo: Nguyễn Thị Thu Vân

Giáo viên Anh văn

Cô giáo: Hồ Lê Thi

Giáo viên Âm nhạc

Cô giáo: Trần Thị Thu Thảo

Giáo viên Mỹ Thuật

Thầy giáo: Phan Văn Đức

Giáo viên Giáo dục Thể chất

Cô giáo: Thái Thị Thu Duyên

Giáo viên Giáo dục Thể chất

Cô giáo: Nguyễn Thị Mỹ Loan

Giáo viên Tin học

Cô giáo: Trần Thị Đào

Giáo viên Tổng phụ trách

Cô Đỗ Thị Thanh Nhàn

Nhân viên Nha-y tế

Cô Phan Thị Ngọc Trang

Nhân viên Thư viện

Cô Trần Ái Nguyên Đoan

Nhân viên Kế toán

Anh Nguyễn Văn Cường

Nhân viên Bảo vệ

Cô Lê Thị Phương Thảo

Nhân viên Bảo vệ

Cô giáo Nguyễn Thị Đông

Cô giáo Ngô Thị Thu Sương

Cô giáo Trần Thị Bích Liên

Giáo viên Tổng phụ trách

   
   
   
   

DANH SÁCH CÁN BỘ-GIÁO VIÊN-NHÂN VIÊN QUA CÁC THỜI KỲ

1.Danh sách Hiệu trưởng qua các thời kỳ

Thầy giáo Đỗ Phú Hùng

Nguyên Hiệu trưởng giai đoạn 2005-2012

Thầy giáo Nguyễn Đắc Nhơn

Nguyên Hiệu trưởng từ giai đoạn 2013-2018

   

2.Danh sách Chủ tịch công đoàn qua các thời kỳ

 Chủ tịch Công đoàn Huỳnh Thị Tuyết Nhung

Nhiệm kỳ 2005-2009

Chủ tịch Công đoàn Nguyễn Thị Cẩm Phương

Nhiệm kỳ 2009-2012

 

Chủ tịch Công đoàn Trần Thị Thu Thảo

Nhiệm kỳ 2012-2013

Chủ tịch Công đoàn Phan Thị Tâm

Nhiệm kỳ 2013-2017

Chủ tịch Công đoàn Ngô Xuân Chung

Nhiệm kỳ 2017-2022

   

 

 

Cô giáo Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

 

 

Cô giáo Nguyễn Thị Hà

Nhân viên kế toán giai đoạn 2005-2010

Hiện nay đang công tác tại trường T.H Nguyễn Bỉnh Khiêm

 

Cô giáo Thùy Trâm

Giáo viên Tổng phụ trách từ giai đoạn 2014-2018

Nay đang công tác tại trường T.H Đinh Bộ Lĩnh

 

Cô giáo Đỗ Thị Bích Ngọc

Giáo viên Âm nhạc giai đoạn 2005-2012

Hiện nay đang công tác tại trường TH Trần Văn Ơn

 

Thầy giáo Nguyễn Lang

Giáo viên Thể dục giai đoạn 2005-2013

Hiện nay đang công tác tại Kon-Tum

 

Cô giáo Nguyễn Hương

Giáo viên văn giai đoạn 2014-2016

Hiện nay là Phó Hiệu trưởng trường T.H An Khê

 

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng

Giáo viên giai đoạn 2014-2017

Hiện nay là Phó Hiệu trưởng trường T.H Nguyễn Trung Trực

 

Cô giáo Nguyễn Thị Hòa

Giáo viên giai đoạn 2005-2014

Hiện nay đã nghỉ hưu

 

Cô giáo Trần Thị Vân

Giáo viên giai đoạn 2005-2014

Hiện nay đã nghỉ hưu

 

Cô giáo Phù Thị Hoa Dung

Giáo viên giai đoạn 2005-2013

Hiện nay đã nghỉ hưu

 

Cô Huỳnh Thị Tự

Nhân viên thủ quỹ giai đoạn 2005-2012

Hiện nay đã nghỉ hưu

 

Thầy Nguyễn Sơn

Nhân viên Văn thư giai đoạn 2005-2013

Hiện nay đã nghỉ hưu

 

Thầy Trần Danh

Nhân viên Văn thư giai đoạn 2005-2013

Hiện nay đã nghỉ hưu

 

Cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thư

Nhân viên Văn thư giai đoạn 2010-2012

 

Thầy giáo Nguyễn Văn Mai

Số điện thoại 0935475414

Nhân viên Văn thư giai đoạn 2010-2012