Cán bộ - Giáo viên - Nhân viên

BAN GIÁM HIỆU

                 Cô giáo: Phạm Thị Khanh

                              Hiệu trưởng

                  

          Cô giáo: Nguyễn Thị Cẩm Phương

                         Phó Hiệu trưởng                 

                   Thầy giáo: Ngô Xuân Chung

                           Phó Hiệu trưởng                 

 

                               

                        GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP 1          
 

                     Cô giáo Lê Thị Thủy Chung

                     Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/1

       

                     

                     Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết Nhi

                        Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/2

     

                       Cô giáo Lê Thị Minh Thanh

                         Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/3

    

                         Cô giáo Hồ Thị Quỳnh Anh

                          Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/4      

     

                      Cô giáo Phạm Thị Hương

                      Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/5

     

                       

                   Cô giáo Nguyễn Thị Hoành Anh

                      Giáo viên chủ nhiệm lớp 1/6

      

 

                      GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP 2          
 

                 Cô giáo Võ Thị Thanh Phương

                   Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/1

        

                         Cô giáo Nguyễn Thị Ngọc

                        Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/2

        

                         Cô giáo  Trịnh Thị Hạnh

                      Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/3

       

                        Cô giáo  Đoàn Thị Thư

                     Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/4

       

                                

                       Cô giáo Bùi Thị Quỳnh

                   Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/5

 

       

                  Cô giáo Trương Thị Kim Loan

                   Giáo viên chủ nhiệm lớp 2/6

       

 

                     GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP 3     

                   

                        Cô giáo Hoàng Thị Nga

                     Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/1

        

                     Cô giáo Phạm Thị Vân Anh

                     Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/2

         

                          Cô giáo Nông Thị Hải

                      Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/3

         

                             Cô giáo Nông Thị Hải

                         Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/4

         

                     Cô giáo Đặng Thị Thanh Thu

                        Giáo viên chủ nhiệm lớp 3/5

         

                                           

       

 

                     GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM LỚP 4         

                        Cô giáo Phạm Thị Thái

                      Giáo viên chủ nhiệm lớp 4/1

       

                          Cô giáo Tạ Thị Cúc Anh

                        Giáo viên chủ nhiệm lớp 4/2

        

                         Cô giáo Lê Thị Hồng My

                       Giáo viên chủ nhiệm lớp 4/3

       

                 

                    Cô giáo Huỳnh Thị Tuyết Nhung

                       Giáo viên chủ nhiệm lớp 4/4

        

                         Cô giáo   Võ Thị Như Vy

                       Giáo viên chủ nhiệm lớp 4/5

        

                 

                     Cô giáo Phạm Thị Thùy Dung

                      Giáo viên chủ nhiệm lớp 4/6

       

 

             GIÁO VIÊN CHỦ NHIÊM LỚP 5    

                          Cô giáo Trần Oanh Vũ

                     Giáo viên chủ nhiệm lớp 5/1

         

                       Cô giáo Võ Thị Bích Hạnh

                     Giáo viên chủ nhiệm lớp 5/2

         

                     Cô giáo Nguyễn Thị Kim Thi

                     Giáo viên chủ nhiệm lớp 5/3

         

                     Cô giáo Trương Thị Hồ Thu

                      Giáo viên chủ nhiệm lớp 5/4

         
                  

                Cô giáo  Nguyễn Thị Minh Nguyệt

                    Giáo viên chủ nhiệm lớp 5/5

        

                       Cô giáo Hồ Thị Mỹ Thạnh

                     Giáo viên chủ nhiệm lớp 5/6

          

 

                GIÁO VIÊN DẠY MÔN NĂNG KHIẾU     

                     Cô giáo Trần Thị Thu Thảo

                    Giáo viên dạy môn Mỹ Thuật

         

                   Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng

                    Giáo viên dạy môn Tin học

          

                      Cô giáo Hồ Lê Thi

                Giáo viên dạy môn Âm nhạc 

        

             

                    Thầy giáo Phan Văn Đức

         Giáo viên dạy môn Giáo dục Thể chất

      

                 Cô giáo Thái Thi Thu Duyên

           Giáo viên dạy môn Giáo dục Thể chất

        

           

              Cô giáo Nguyễn Thị Huyền Trân

                 Giáo viên dạy môn Tiếng Anh

        

                    Cô giáo Ngô Thị Bích Vân

                   Giáo viên dạy môn Tiếng Anh

         

                Cô giáo Nguyễn Thị Thu Vân

                Giáo viên dạy môn Tiếng Anh

         

                Thầy giáo Đàm Thanh Châu

                Giáo viên dạy môn Tiếng Anh

         

            Cô giáo Nguyễn Thị Thanh Lam

                  Giáo viên Tổng phụ trách

       

 

 

   DANH SÁCH CÁC GIÁO VIÊN DẠY  VĂN HÓA 

 

                          Cô giáo Hồ Thị Nga

                        Giáo viên dạy văn hóa

       

                     Cô giáo Diệp Lệ Trúc Mai

                        Giáo viên dạy văn hóa

       

                 

                   Cô giáo Ngô Thị Thu Sương

                       Giáo viên dạy văn hóa

                

     

                     

                      Cô giáo Bùi Thị Quỳnh

                       Giáo viên dạy văn hóa

     

                                              

     

                   

     
   

 

                              Cô Trần Ái Nguyên Đoan

                                   Nhân viên Kế toán

                             Cô Đỗ Thị Thanh Nhàn

                           Nhân viên Y tế học đường

                           Cô Nguyễn Thị Thanh Phương

                                      Nhân viên Văn thư

                                Cô Lê Thị Phương Thảo

                                      Nhân viên bảo vệ

                             Cô Nguyễn Thị Diệu Huyền

                                     Nhân viên bảo vệ

 

     DANH SÁCH HIỆU TRƯỞNG QUA CÁC THỜI KỲ  

                       Thầy giáo Đỗ Phú Hùng

                Hiệu trưởng giai đoạn 2005-2012

      

                       Thầy giáo Nguyễn Đắc Nhơn

                   Hiệu trưởng giai đoạn 2013-2018

      

                        Cô giáo Phạm Thị Khanh

                        Hiệu trưởng từ năm 2019  

    
   

 

          DANH SÁCH CHỦ TỊCH CĐ QUA CÁC NHIỆM KỲ        

                    Cô giáo Huỳnh Thị Tuyết Nhung

                Chủ tịch Công đoàn Nhiệm kỳ 2005-2009

       

                  Cô giáo Nguyễn Thị Cẩm Phương

             Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2009-2012

        

                        Cô giáo Trần Thị Thu Thảo

               Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2012-2013

    

                           Cô giáo Phan Thị Tâm

              Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2013-2017

       

                         Thầy giáo Ngô Xuân Chung

                 Chủ tịch Công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022

    
   

 

 

DANH SÁCH GVNV NGHỈ HƯU, CHUYỂN CÔNG TÁC

 

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hà

Nhân viên kế toán giai đoạn 2005-2010

Hiện nay đang công tác tại trường Tiểu học Hoa Lư

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hằng

Giáo viên giai đoạn 2014-2017

Hiện nay là Phó Hiệu trưởng trường T.H Nguyễn Trung Trực

Cô giáo Vĩnh Tôn Nữ Thùy Trâm

Giáo viên Tổng phụ trách từ giai đoạn 2014-2018

Nay đang công tác tại trường T.H Đinh Bộ Lĩnh

Cô giáo Đỗ Thị Bích Ngọc

Giáo viên Âm nhạc giai đoạn 2005-2012

Hiện nay đang công tác tại trường Tiểu học Trần Văn Ơn

Thầy giáo Nguyễn Lang

Giáo viên Thể dục giai đoạn 2005-2013

Hiện nay đang công tác tại Kon-Tum

 

Cô giáo Nguyễn Hương

Giáo viên văn giai đoạn 2014-2016

Hiện nay là Hiệu trưởng trường Tiểu học An Khê

Cô giáo Đỗ Thị Thuận

Giáo viên Tin học giai đoạn 2014-2022

Hiện nay là giáo viên trường THCS Nguyễn Trãi

 

Cô giáo Trần Thị Đào

Giáo viên văn giai đoạn 2014-2022

Hiện nay là giáo viên trường THCS Phạm Ngọc Thạch

Cô giáo Nguyễn Thị Thu Hiền

Giáo viên văn giai đoạn 2016-2022

Hiện nay là giáo viên trường Tiểu học Thái Thị Bôi

Cô giáo Nguyễn Thị Hòa

Giáo viên giai đoạn 2005-2014

Hiện nay đã nghỉ hưu

 

Cô giáo Nguyễn Thị Mỹ hạnh

Giáo viên giai đoạn 2005-2014

Hiện nay đã nghỉ hưu

Cô giáo Trần Thị Vân

Giáo viên giai đoạn 2005-2014

Hiện nay đã nghỉ hưu

 

Cô giáo Phù Thị Hoa Dung

Giáo viên giai đoạn 2005-2013

Hiện nay đã nghỉ hưu

 

Huỳnh Thị Tự

Nhân viên thủ quỹ giai đoạn 2005-2012

Hiện nay đã nghỉ hưu

Thầy Nguyễn Sơn

Nhân viên Văn thư giai đoạn 2005-2013

Đã mất tháng 8/2022

 

Thầy Trần Danh

Nhân viên Văn thư giai đoạn 2005-2013

02363750456

Hiện nay đã nghỉ hưu

 Thầy giáo Nguyễn Văn Mai

  Số điện thoại 0935475414

        Nhân viên Bảo vệ giai đoạn 2005-2012

Cô giáo Nguyễn Thị Hoài Thư

Nhân viên Văn thư giai đoạn 2010-2012

Cô giáo Lê Thị Kiều Đình

Giáo viên giai đoạn 2015-2022

Hiện nay đã nghỉ hưu

  Cô giáo Nguyễn Thị Đông

   Giáo viên giai đoạn 2010-2021

Hiện nay đã nghỉ hưu