Lịch công tác tuần

Lịch công tác tháng 10/2023

2023-10-01

Trường Tiểu học Lê Quang Sung thông báo Kế hoạch công tác Tháng 10/2023 với những nội dung như sau:

Lịch công tác hàng tháng

2022-09-05

Trường Tiểu học Lê Quang Sung đăng thông tin Lịch công tác hàng tháng năm học 2022-2023 như sau: