Lịch công tác tuần

Kế hoạch Ngoài giờ lên lớp

2023-09-15

Nhằm triển khai đầy đủ các nội dung Kế hoạch hàng tháng, Nhà trường đăng tải các kế hoạch Hoạt động Ngoài giờ Lên lớp theo đường dẫn sau:

Lịch công tác từ tháng 8 đến 12 năm 2023

2023-08-07

Kế hoạch tháng 8 đến tháng 12/2023

Lịch công tác tháng năm 2024

2022-09-05

Trường Tiểu học Lê Quang Sung đăng thông tin Lịch công tác hàng tháng học kỳ II năm học 2023-2024 như sau: