Văn bản - Biểu mẫu

Báo cáo các khoản thu năm học 2023-2024

2023-09-28

Thực hiện theo sự chỉ đạo của Uỷ ban Nhân dân quận Thanh Khê, trường Tiểu học Lê Quang Sung công khai các khoản thu đầu năm như sau:

Các văn bản công khai của Nhà trường năm học 2023-2024

2023-09-09

Thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, trường Tiểu học Lê Quang Sung ban hành các Kế hoạch hoạt động nhà trường cần công khai sau đây:

Kho bài giảng điện tử LQS

2022-10-05

Các bài giảng điện tử của các tổ phục vụ cho hoạt động chuyên môn được chia sẽ trên google.drive . Xin mời các thầy cô download và tham khảo.

Các văn bản công khai của Nhà trường

2022-09-10

Thực hiện Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT, trường Tiểu học Lê Quang Sung ban hành các Kế hoạch hoạt động nhà trường cần công khai sau đây:

Thông báo các khoản thu đầu năm học 2022-2023

2022-08-15

Trường Tiểu học Lê Quang Sung thông báo các khoản thu đầu năm học 2022-2023

Thông tư 28/2020 của Bộ GD-ĐT về Điều lệ trường Tiểu học

2019-11-28

Thông tư 28/2020 của Bộ giáo dục và Đào tạo về Điều lệ trường Tiểu học