Thông báo tuyển sinh lớp 1 năm học 2024-2025

Trường Tiểu học Lê Quang Sung thông báo tuyển sinh học sinh lớp 1 năm học 2024-2025:

- Độ tuổi tuyển sinh: Tuổi của học sinh lớp 1 là 6 tuổi (sinh năm 2018)

- Địa bàn tuyển sinh: Từ tổ 25 đến tổ 68 phường Hòa Khê, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng

- Hồ sơ dự tuyển: Hồ sơ nhập học lớp 1 (theo mẫu chung của Sở GD-ĐT thành phố Đà Nẵng được bán tại các nhà sách) gồm có

      + Giấy khai sinh bản sao

      + Các loại giấy tờ ưu tiên, khuyến khích (nếu có): BHYT đối với là con bộ đội, công an, hộ nghèo (bản phô-tô), giấy chứng nhận khuyết tật, giấy chứng nhận hộ nghèo

       + 2 ảnh 3x4 (có ghi tên, năm sinh ở mặt sau)

       + Sử dụng tài khoản định danh điện tử VNeID mức 2 để cung cấp nơi cư trú của phụ huynh học sinh

- Hình thức tuyển sinh: Theo phương thức xét tuyển

   Nộp tại văn phòng nhà trường và đăng ký trực tuyến tại địa chỉ http://tuyensinh.danang.edu.vn

- Thời gian: Buổi sáng từ 7 giờ 30 đến 10 giờ 15 từ thứ Hai đến thứ Sáu trong tuần bắt đầu từ ngày 6/5/2024

Đường Link vào Thông báo tuyển sinh: https://danang01-my.sharepoint.com/personal/48491405_danang_itrithuc_vn/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=48491405%40danang%2Eitrithuc%2Evn&sw=auth&id=%2Fpersonal%2F48491405%5Fdanang%5Fitrithuc%5Fvn%2FDocuments%2F1%2E%20C%C3%B4ng%20khai%20v%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20NH%202023%2D2024&view=0

Đường link vào xem danh sách học sinh lớp 1 trên địa bàn trường tuyển sinh: https://danang01-my.sharepoint.com/personal/48491405_danang_itrithuc_vn/_layouts/15/onedrive.aspx?login_hint=48491405%40danang%2Eitrithuc%2Evn&sw=auth&id=%2Fpersonal%2F48491405%5Fdanang%5Fitrithuc%5Fvn%2FDocuments%2F1%2E%20C%C3%B4ng%20khai%20v%C4%83n%20b%E1%BA%A3n%20NH%202023%2D2024&view=0