Diễn đàn "Xây dựng tình bạn đẹp - nói không với bạo lực học đường"

Nhằm tuyên truyền, giáo dục ý thức đạo đức, lối sống văn hóa, ngăn ngừa bạo lực học đường, định hướng xây dựng tình bạn đẹp cho học sinh, sáng ngày 22/11/2024, Liên đội trường Tiểu học Lê Quang Sung tổ chức buổi tuyên truyền "Xây dựng tình bạn đẹp-nói không với bạo lực học đường". 

Cô giáo Trần Thị Thanh Lam đã tuyên truyền, giáo dục ý thức đạo đức, lối sống văn hóa, ngăn ngừa bạo lực học đường, định hướng xây dựng tình bạn đẹp trong học sinh.

Đồng hành với nội dung tuyên truyền, các đội viên nhi đồng lớp 3 đã cùng nhau kể những câu chuyện về tình bạn đẹp. Sau đây là một số hình ảnh của buổi tuyên truyền: