Hưởng ứng ngày Toàn dân tham gia PCCC năm 2021

         Thiết thực hưởng ứng ngày PCCC toàn dân (4/10). Ngày 4/10/2021, Đội PCCC trường Tiểu học Lê Quang Sung tổ chức buổi tuyên truyền phòng chống cháy nổ năm 2021, đồng thời đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid-19. Sau nội dung tuyên truyền, Đội viên PCCC cơ sở đã tiến hành thực tập lại các thao tác cơ bản sử dụng bình chữa cháy …

 

         Qua đó, các đội viên PCCC thực tập cách thức xử lý các tình huống khi đám cháy diễn ra, sử dụng và bảo quản các phương tiện chữa cháy để hạn chế tối đa những thiệt hại về người và tài sản…

         Buổi tuyên truyền tuy diễn ngắn gọn nhưng đã cung cấp kịp thời những kiến thức cơ bản giúp các Cán bộ, giáo viên, nhân viên và người lao động tham dự nâng cao ý thức và thực hiện tốt công tác phòng cháy chữa cháy và phòng, chống cháy nổ trong đơn vị.

Nội dung tài liệu truyên truyền có thể xem theo đường dẫn sau: https://docs.google.com/document/d/1tb4WCS8kL_6I5A5sIj7loCYeSxTCkrX1/edit?usp=sharing&ouid=104480529993085478999&rtpof=true&sd=true