Thông báo thời gian thi Kiểm tra cuối kỳ 2 năm học 2023-2024

Thực hiện theo Kế hoạch tháng 4/2024, trường Tiểu học Lê quang Sung thông báo thời gian tổ chức thi Kiểm tra cuối kỳ 2 năm học 2023-2024 như sau:

- Tuần 32, 33 (từ ngày 22/4 đến 06/5/2024): kiểm tra phần Nghe, kiểm tra phần thực hành Tin học, Công nghệ trong quá trình dạy theo thời khóa biểu ở từng lớp.

- Tuần 34 (từ ngày 06/5/2024 đến 10/5/2024): kiểm tra các môn có bài kiểm tra lấy điểm. Lịch kiểm tra các môn lấy điểm: