Tham gia Ngày Sách và văn hoá đọc Việt Nam

Hưởng ứng, chào mừng “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam” (21/4),Trường Tiểu học Lê Quang Sung đã có những hoạt động sôi nổi, thiết thực, có ý nghĩa, qua đó thúc đẩy, lan tỏa văn hoá đọc, góp phần kiến tạo môi trường học tập, vui chơi, giải trí lành mạnh trong học đường..

Trong đó, hoạt động sôi nổi nhất là tham gia Ngày Hội sách và Văn hoá đọc cấp Quận được tổ chức trong 3 ngày 12, 13 và 14 tháng 4 năm 2024 tại Nhà văn hoá, thư viện quận Thanh Khê. Tại đây, các thầy cô tham gia phần thi xếp sách nghệ thuật, thuyết trình với chủ đề “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam”. Kết quả: tham gia xếp sách nghệ thuật Đạt giải Khuyến khích.

Ngoài ra, Nhà trường tiếp tục triển khai thư viện mở ở 2 cơ sở với thời lượng 2 lần / 1 tuần nhằn tạo dựng môi trường đọc thuận lợi; hình thành thói quen đọc sách trong nhà trường và góp phần xây dựng xã hội học tập.