Hoạt động Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh tháng 3/2024

Thực hiện Kế hoạch hoạt động tháng 3/2024, Liên đội trường Tiểu học Lê Quang Sung đã tổ chức các hoạt động như sau:

1. Hướng đến kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Được diễn ra vào sáng thứ Hai ngày 25/3/2024, với những hoạt động tuyên truyền ý nghĩa của Chiến dịch Điện Biên Phủ, thi Đố vui để học