Tham gia Hội khoẻ Phù đổng cấp quận NH 2023-2024

Sau 2 tháng tranh tài với các đơn vi bạn, sáng ngày 10/01/2024, trường Tiểu học Lê Quang Sung tổ chức sơ kết tham gia Hội khoẻ Phù đổng cấp Quận NH 2023-2024. Kết quả như sau:

1. Môn đá cầu:

Giải Nhất đơn nữ: em Nguyễn Quỳnh Thư (lớp 5/1), Giải nhất đơn nam: em Nguyên Khoa Vũ (lớp 5/3), Giải Nhất đồ đội nữ môn đá cầu, Giải Nhì đồng đội nam môn đá cầu, Giải Nhất toàn đoàn.

2. Môn cầu lông:

Giải Nhì đơn nữ: em Nguyễn Quỳnh Thư (Lớp 5/1), Giải Nhì đồng đội nữ, Giải Nhì đồng đội nam. Giải Ba toàn đoàn.

3. Môn cờ vua: 

Giải Nhất đồng đội nữ.

Sau đây là một số hình ảnh tham giai Hội khoẻ Phù đổng cấp Quận: