Hội thi chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

Thực hiện Kế hoạch chuyên môn Tháng 11/2023, Chuyên môn trường Tiểu học Lê Quang Sung triển khai các cuộc thi chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11:

1. Cuộc thi "Giáo viên viết chữ đẹp":