Thay đổi hình ảnh đại diện trên zalo cá nhân

Thực hiện theo công văn số  2203/UBND-PVHTT - 09/10/2023 - UBND quận Thanh Khê về việc triển khai cập nhật khung ảnh đại diện, hưởng ứng Ngày chuyển đổi số quốc gia 10/10/2023 và Chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2023-2028. Trường Tiểu học triển khai Kế hoạch thay đổi hình đại diện trên zalo cá nhân theo thời gian như sau:

1) Từ ngày 01/10 đến 13/10/2023: Thay đổi hình ảnh đại diện hưởng ứng Ngày chuyển đổi số 10/3 theo đường dẫn sau:

https://khunghinh.net/p/1a2b1fbe02b3400a

2) Từ ngày 14/10 đến 25/10/2023: Thay đổi hình ảnh đại diện  Chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2023-2028 theo đường dẫn sau:       https://khunghinh.net/p/3b607516ebe3750f