Hoạt động chuyên môn tháng 9 và tháng 10/2023

Thực hiện Kế hoạch chuyên môn năm học 2023-2024, Chuyên môn trường Tiểu học Lê Quang Sung triển khai các kế hoạch như sau:

1. Tập huấn "Công tác chủ nhiệm lớp và đánh giá học sinh theo TT27/2020/TT-BGDĐT"

Được tổ chức vào ngày 7/10/2023 tại Hội trường Tiểu học trường Lê Quang Sung. Đến tham dự có 46 cán bộ, giáo viên của trường Tiểu học Lê Quang Sung. 

Nội dung của đợt tập huấn gồm có:"Bồi dưỡng giáo viên Xây dựng kế hoạch các hoạt động giáo dục thể hiện rõ mục tiêu, nội dung, phương pháp giáo dục đảm bảo tính khả thi, phù hợp với đặc điểm học sinh, với hoàn cảnh và điều kiện thực tế nhằm thúc đẩy sự tiến bộ của cả lớp và của từng học sinh và đánh giá học sinh theo TT27/2020/TT-BGDĐT."

Sau đây là một số hình ảnh của đợt tập huấn:

2. Trao quà cho các em học sinh đạt giải trong kỳ thi VioEdu năm 2023

Nhằm động viên khuyến khích các học sinh đạt giải trong cuộc thi VioEdu năm học vừa qua, trường Tiểu học Lê Quang Sung trao quà và huy chương cho các em học sinh đạt giải. 

Sau đây là một số hình ảnh: