Ngày hội trải nghiệm

Chiều ngày 17/3/2023, trường Tiểu học Lê Quang Sung tổ chức Ngày hội trải nghiệm cho học sinh. Hoạt động với sự tham gia của các thầy cô giáo, phụ huynh học sinh và gần 1000 học sinh của trường Tiểu học Lê Quang Sung.

Ngày hội trải nghiệm giúp hình hành cho học sinh thói quen tích cực trong cuộc sống hằng ngày, chăm chỉ lao động; thực hiện trách nhiệm ở nhà, ở trường và địa phương; biết tự đánh giá và tự điều chỉnh bản thân; hình thành những hành vi giao tiếp, ứng xử có văn hoá; có ý thức hợp tác nhóm và hình thành được năng lực giải quyết vấn đề.

Ngày hội trải nghiệm được sự ủng hộ và hỗ trợ nhiệt tình của Ban đại diện phụ huynh các lớp. Tạo sự vui tươi, phấn khởi của học sinh sau một tuần tích cực học tập.

Sau đây là một số hình ảnh của Ngày hội trải nghiệm: