Hoạt động Động Đội Thiếu niên tháng 10/2022

Thực hiện Chương trình Công tác Đội và phong trào Thiếu nhi tháng 10/2022, Liên Đội trường Tiểu học Lê Quang Sung triển khai thực hiện các kế hoạch sau:

1.Phát động "Tuần lễ học tập suốt đời":

Được tổ chức vào ngày 01/10/2022, với sự tham gia của 48 giáo viên và 817 học sinh.

1. Đại hội Liên đội năm học 2022-2023: 

Được tổ chức vào chiều ngày 10/2022, với sự tham gia của 12 anh chị phụ trách và 53 học sinh tiêu biểu của 17 Lớp sao nhi đồng và 12 Chi đội. Hội nghị đã đánh giá kết quả công tác Đội năm học 2021-2022 và triển khai bản dự thảo phương hướng năm học 2022-2023. Qua đó, Ban chỉ huy liên đội năm học 2022-2023 được bầu ra và nhận nhiệm vụ. Hy vọng, các em trong Ban chỉ huy Liên đội tích cực trong học tập và công tác Đội, góp phần đưa phong trào thi đua của Liên Đội thành công tốt đẹp.

 

2. Tuyên truyền "Phim học đường"