Đại hội chi đội và Hội nghị lớp nhi đồng

Thực hiện theo Kế hoạch hoạt động Đội tháng 9/2022, 29 lớp tổ chức Đại hội Chi đội và Hội nghị lớp Nhi đồng vào sáng 16/9/2022. Về tham dự có các anh chị phụ trách Chi đội và Lớp sao nhi đồng. Qua chương trình Đại hội Chi đội và Hội nghi lớp Nhi đồng, những đội viên ưu tú được bầu vào Ban chỉ huy Chi đội và Sao trưởng các lớp nhi đồng. Hứa hẹn sẽ hoạt động tích cực trong hoạt động Đội năm học 2022-2023.

Sau đây là một số hình ảnh: