Tham quan Bạch Mã village

Sáng ngày 15/5/2022, Công đoàn trường Tiểu học Lê Quang Sung tổ chức chuyến tham quan Bạch mã Village cho 48 đoàn viên tham gia