Tuyên truyền Phòng chống đuối nước

Sáng ngày 31/5/2022, Trường Tiểu học Lê Quang Sung phối hợp với "Trung tâm phát triển Giáo dục và trị liệu tâm lí Sunshine Tuệ Minh" tổ chức buổi tuyên truyền "Phòng chống xâm hại, bạo lực học đường và tai nạn thương tích, đuối nước" cho 60 học sinh lớp 4 và 5.

Chương trình nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của gia đình, cộng đồng, các tổ chức đoàn thể đối với công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đảm bảo quyền bình đẳng cho mọi trẻ em được sống, được chăm sóc, bảo vệ, phát triển. Đồng thời, trang bị kiến thức về quyền trẻ em, hành vi xâm hại, bạo lực học đường, tai nạn đuối nước; trang bị cho các em các kỹ năng để phòng, tránh và cung cấp địa chỉ cần giúp đỡ khi sự cố xẩy ra.