Phòng chống Covid 19 trong tình hình mới

Thực hiện theo chỉ đạo của UBND thành phố Đà Nẵng về công tác tăng cường phòng chống dịch Covid 19 trong tình hình mới, Trường Tiểu học Lê Quang Sung triển khai các biện pháp sau:

1.Thực hiện nghiêm túc thông điệp 5 K  trước khi đến trường.

2.Thường xuyên theo dõi thông tin trên các phương tiện thông tin, báo điện tử, nguồn tin trực tuyến chính thống để biết được lịch trình di chuyển, yếu tố dịch tễ của các trường hợp lây nhiễm tại cộng đồng.

3.Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong giáo viên, nhân viên và học sinh về công tác phòng chống dịch Covid 19.

4.Tăng cường công tác dọn vệ sinh tại đơn vị.

Sau đây là một số hình ảnh: