Sinh nhật đoàn viên

Về tham dự buổi sinh hoạt Công đoàn có cô Phạm Thị Khanh (Bí thư Chi bộ-Hiệu trưởng Nhà trường), cô Nguyễn Thị Cẩm Phương (Phó Hiệu trưởng) cùng toàn thể 51 đoàn viên.

Trong buổi sinh hoạt, thầy Ngô Xuân Chung (Chủ tịch Công đoàn) đánh giá các hoạt động của Công đoàn 6 tháng đầu năm 2020 và triển khai các công tác trọng tâm tháng 7/2020. Đồng thời tổ chức buổi Sinh nhật cho các đoàn viên có ngày sinh trong tháng 6. Buổi sinh hoạt diễn ra trong không khí vui tươi, cởi mở và thắt chặt tình đoàn kết trong đơn vị.