Tuyên truyền "Phân loại rác thải trên địa bàn phường Hòa Khê năm 2019"

Sáng ngày 1/4/2019, Đoàn Thanh niên CS Hồ Chí Minh phối hợp với trường Tiểu hóc Lê Quang Sung tổ chức tuyên truyền với chủ đề "Phân loại rác thải trên địa bàn phường Hòa Khê năm 2019".
Chị Phan Nguyễn Hạnh Tâm (Bí thư Chi đoàn phường Hòa Khê) đã có bài tuyên truyền sâu sác. Qua đó, chị Tâm đã nêu lên được lợi của việc phân loại rác thải,cách thức phân loại rác thải.
Đây là hoạt động rất có ý nghiã, góp phần bảo vệ môi trường, lối sống văn minh trong cuộc sống.