Vui đón Trung thu 2019

Để có buổi sinh hoạt đầy ý nghĩa này, phải kể đến công sức của Ban đại diện cha mẹ học sinh, giáo viên chủ nhiệm và các em học sinh.
Sau thời gian tham quan các mân cỗ, các em học sinh được cùng nhau phá mân cỗ, vui chơi, ca hát ...