Hội thi "Giáo viên giỏi cấp Quận năm học 2022-2023

Thực hiện Kế hoạch Tháng 3/2023 của Phòng Giáo dục Đào tạo quận Thanh Khê, từ ngày 02/03/2023 trường Tiểu học Lê Quang Sung tổ chức Hội thi Giáo viên giỏi cấp quận năm học 2022-2023.

Hoạt động được tổ chức 2 năm 1 lần với sự tham gia của 11 giáo viên giỏi đại diện cho 43 giáo viên trong đơn vị. Hội thi góp phần nâng cao năng lực giảng dạy, tạo cơ hội cho các giáo viên giao lưu học hỏi và nâng cao chất lượng giảng dạy theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018.

Sau đây là một số các hình ảnh của Hội thi: