Triển khai "Thư viện mở, thư viện lớp học"

Thực viện Kế hoạch số 267/KH-THLQS ngày 17 tháng 9 năm 2022, Thư viện trường Tiểu học Lê Quang Sung triển khao hoạt động Thư viện mở và Thư viện lớp học. Đây là hoạt động thực hiện thường niên trong các năm học. Nhằm khuyến khích, động viên phong trào đọc sách của đơn vị. Hoạt động được sự hưởng ứng của các giáo viên. nhân viên và học sinh. 

Sau đây là một số hình ảnh Thư viện mở và Thư viện lớp học: