Tham gia thi vẽ tranh "Vì môi trường xanh"

Sáng ngày 16/7/2022, trường Tiểu học Lê Quang Sung phối hợp với Trường PTCS UK tổ chức cuộc thi vẽ tranh "Vì môi trường xanh". Đây là hoạt động vui tươi giải trí hè, nhằm phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu cho các em học sinh có năng khiếu hội họa.

Sau đây là các hình ảnh của cuộc thi: