Tham gia Ngày hội Thể theo Công nhân viên chức quận Thanh Khê

Thực hiện Kế hoạch hoạt động tháng 5/2022, Công đoàn Lê Quang Sung tham gia Ngày hội Thể theo Công nhân viên chức quận Thanh Khê năm 2022. Tham gia ngày hội có 3 đoàn viên tham gia với các môn thi:

1, Môn vật tay: có đoàn viên Phan Văn Đức

2. Môn nhảy bao bố: có đoàn Hồ Thị Nga và Phan Văn Đức

3. Môn bóng bàn: có đoàn viên Huỳnh Thị Tuyết Nhung

Sau đây là hình ảnh của Ngày hội: