Nội quy, quy định về đồ dùng học tập và nề nếp sinh hoạt NH 2021-2022

1. Các thông tin nội quy, quy định về đồ dùng học tập và nề nếp sinh hoạt:

    Lớp 1: 

        -Chuẩn bị SGK và ĐDHT https://drive.google.com/file/d/1Lj2JqIexvXFDwDd74e-DnYIMmgcV1j8u/view?usp=sharing

        - Nội quy, quy định về đồ dùng học tập, nề nếp sinh hoạt:  https://youtu.be/VxikHDoh-KY

    Lớp 2:

       - Chuẩn bị SGK và ĐDHT  https://drive.google.com/file/d/1zd4rzKuPjJH0ngfE4bLfCQrHSnvvx6eQ/view?usp=sharing

       - Nội quy, quy định về đồ dùng học tập, nề nếp sinh hoạt:  https://youtu.be/Qqgzzb7x4fs

    Lớp 3:

          - Chuẩn bị SGK và ĐDHT https://drive.google.com/file/d/1Btj1LVQekdKW4eIKXl_qZcTTk3FmQDoE/view?usp=sharing

    Lớp 4:

          - Chuẩn bị SGK và ĐDHT https://drive.google.com/file/d/1gIApMdaLumuoABiduPfFk4NxVgwUrBfj/view?usp=sharing

    Lớp 5:

           - Chuẩn bị SGK và ĐDHT https://drive.google.com/file/d/1tb_vcQD6D0ORKmuiKg_bOOIOJfLbqiG2/view?usp=sharing

           - Hướng dẫn đầu năm: https://youtu.be/AKcf7Eh8oKE

2. Thông báo về thời gian phát sóng ôn tập cho học sinh:

+ Thời gian phát sóng để học sinh ôn tập: Từ ngày 23/8/2022 đến ngày 27/8/2022 (Từ 8h00 đến 22h00)

Kính mong quý vị phụ huynh quan tâm, hỗ trợ, giúp các em học sinh ôn tập có hiệu quả. Xin trân trọng cám ơn !