Hưởng ứng ngày bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố

Những ngày này, trên khắp tuyến đường trên địa bàn Thành phố Đà Nẵng đều rực rỡ cờ hoa, tạo khí thế phấn khởi trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân cùng hướng về ngày hội non sông- ngày 23/5/2021- Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội, bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Có thể thấy, đến thời điểm này, toàn Thành phố đang tích cực nỗ lực chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất, đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, an ninh trật tự và các điều kiện cần thiết khác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026 đảm bảo thành công gắn với công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, đảm bảo vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế .

Bên cạnh đó, các đơn vị cơ quan đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng như pano, băng zon, áp phích, cờ các loại tạo niềm hân hoan, mong đợi một nhiệm kỳ mới với nhiều đổi mới, phát triển và thành công.