Hướng dẫn kiểm tra cuối năm học 2020-2021

Sáng ngày 12/5/2021, thực hiện theo Công văn chỉ đạo của Phòng GD-ĐT quận Thanh Khể, trường Tiểu học Lê Quang Sung thông báo thời gian kiểm tra định kỳ học kỳ II năm học 2020-2021 với nội dung sau:

     Tải xuống theo đường dẫn sau:     https://drive.google.com/file/d/16xRHip4n9eBX_h_KO7JJDUQVT-QzE3HT/view?usp=sharing

Công văn chỉ đạo số 342/PGD-ĐTTK ngày 12/5/2021 của Phòng Giáo dục-Đào tạo quận Thanh Khê về việc hướng dẫn kiểm tra và hoàn thành chương trình NH 2020-2021:

https://drive.google.com/file/d/1FjolWvji1vo_pxJgr6Lpz0gz2hNFdwRC/view?usp=sharing