Hoạt động chuyên môn tháng 1 và 2/2021

Thực hiện kế hoạch Tháng 1 và 2/2021, tổ chuyên môn Trường Tiểu học Lê Quang Sung thực hiện các hoạt động sau:

1.Tuyên truyền “Bảo vệ môi trường”:

        Sáng ngày 11/1/2020, Trường Tiểu học Lê Quang Sung tổ chức tuyên truyền “Xanh hóa trường học và Bảo vệ môi trường”

Trong đợt tuyên truyền lần này, đội kịch của lớp 5/3 đã dàn dự Sân khấu hóa với hoạt cảnh “Bảo vệ môi trường”. Với thời lượng 10 phút nhưng vở kịch đã làm cho các em bạn học sinh hào hứng ủng hộ. Thông điệp gửi gấm đến các em học sinh là “Hãy chung tay giử gìn trường lớp Xanh-Sach-Đẹp”.

       Sau đây là một số hình ảnh của cuộc thi:

 

2.Tổ chức thi “Rung chuông vàng” cho Học sinh lớp 5:

        Sáng ngày 15/1/2021, Trường Tiểu học Lê Quang Sung tổ chức thi "Rung chuông vàng" cho HS khối 5. Đây là hoạt động thường niên của Nhà trường phối hợp với Trung tâm Anh ngữ EMMA. Đợt tham gia lần này có 70 học sinh xuất sắc môn Tiếng Anh lớp 5. Các em lần lượt trải qua 20 câu hỏi nằm trong chương trình giảng dạy của lớp 5. Kết quả có 6 em đạt kết quả cao. 

        Sau đây là một số hình ảnh của cuộc thi: